Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a notificării / registrul online al notificărilor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

http://www.dataprotection.ro/?page=Cookies&lang=ro

A “Cookie Internet” (also known as “cookie browser” or “HTTP cookie” or simply “cookie”) is a small file of letters and numbers that will be stored on your computer, other equipment of a user accessing the Internet. The cookie is installed on a web browser request from a browser (eg Internet Explorer, Chrome) and is completely “passive” (does not contain software, viruses or spyware, and can not access the information on the hard drive, the user). A cookie consists of two parts: the name and the content or the cookie value. Furthermore, the duration of a cookie is determined; technically, only the webserver that sent the cookie can access it again when a user returns to the website associated with that webserver.

 

How do I stop cookies?

Users can set their browser to reject cookies. Disabling and refusing to receive cookies can make certain sections / pages unfeasible or difficult to visit and use (for example, online notification notification / online notification / broadcasting public information clip, etc.). More information about cookies can be found at www.allaboutcookies.org or http://www.youronlinechoices.com/en.

http://www.dataprotection.ro/?page=Cookies&lang=ro

Pin It on Pinterest

Shares
Share This